Engelsk - Fonetik

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for en af de engelske hovedvarieteter både med hensyn til segmental og prosodisk struktur
 • arbejde med almen engelsk fonetik og anvende fonetiske begreber og symboler i analyser af konkret (talt eller skrevet) tekstmateriale
 • beskrive og diskutere de særlige udtalevanskeligheder, danskere har
 • anvende engelsk lydskrift korrekt men udetaljeret
 • identificere afvigelser fra den valgte hovedvarietet og beskrive hovedforskellene mellem den valgte udtale og mindst én anden engelsk variantudtale
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Engelsk titel

English - Phonetics

Uddannelse

Engelsk

Forelæsning og holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75