Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • anvende og beskrive engelsk grammatik: syntaks og morfologi, de
 • redegøre for sproglig betydning (semantik og sprogfilosofi)
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Engelsk titel

English - Grammar and Perspectives on Languages 1

Uddannelse

Engelsk

Forelæsning og holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75