Engelsk - Den engelsktalende verdens historie 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • identificere sociale, politiske og kulturelle faktorer i udviklingen af den engelsksprogede verdens oprindelse
 • anvende historisk metodologi gennem læsning og analyse af kilder som led i fortolkning af historiske problemstillinger
 • anvende en række relevante opslagsværker og elektroniske databaser i forbindelse med opgaveskrivning
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Engelsk titel

English - History of the English-Speaking World 1

Uddannelse

Engelsk

Forelæsning og holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75