Engelsk - Engelsk litteratur 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for Renæssancens centrale position i engelsk litteraturhistorie
 • redegøre for teksters opståen og udbredelse og for samspillet mellem litteratur og kultur
 • udvise en grundlæggende genre- og metodebevidsthed i læsningen af litterære tekster og sætte disse tekster ind i en bredere europæisk/transnational kontekst
 • inddrage informationssøgning og sekundærlitteratur i forbindelse med opgaveskrivning
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Engelsk titel

English - English Literature 1

Uddannelse

Engelsk

Forelæsning og holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75