Engelsk - Tekstanalyse

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • foretage og præsentere en gennemargumenteret tekstanalyse
 • skelne mellem hovedgenrer inden for skønlitteratur – lyrik, drama, narrativ genre og essay – samt i mindre omfang mundtlig retorik, sagprosa og journalistik
 • beherske gængs terminologi om basale retoriske figurer, elementær metrik og narratologiske fænomener
 • redegøre for sproglige virkemidler som såsom stilleje, sprogtone og diskursformer
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Engelsk titel

English - Text Analysis

Uddannelse

Engelsk

Forelæsning og holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • Total
 • 204,75