ÅU ENG: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 (Forår 2019)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • anvende og beskrive engelsk grammatik: syntaks og morfologi, de grammatiske kategorier og sociolingvistiske aspekter af grammatikken 
  • redegøre for sproglig betydning (semantik og sprogfilosofi)
  • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk.
Engelsk titel

ÅU ENG English: Grammar and Perspectives on Language 1

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Intern ved én eksaminator

7-trins-skalaen

 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Total
  • 36