ÅU ENG Engelsk: Engelsksproget litteratur 1 (Efterår 2018)

Kursusindhold

Målet med kurset er at give de studerende dels en indsigt i det engelske sprogs udvikling og rolle i etableringen af national identitet, og dels et fundament for forståelsen af den engelsksprogede litteraturs og kulturs udvikling. Desuden skal de studerende trænes i brug af litterære opslagsværker og basal informationssøgning i både elektroniske og trykte medier med henblik på selvstændig opgaveskrivning.

Engelsk titel

ÅU ENG English: Literature in English 1

Uddannelse

Gymnasierettet sidefag Engelsk

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan

 - placere de opgivne tekster og forfattere i litterære og sociokulturelle sammenhænge

 - redegøre for engelsk litteratur fra 1500-1800 i et omfang som periodebeskrivelserne i Norton-antologien

 - inddrage relevant sekundælitteratur i sin opgaveløning

 - formidle et litterært emne og en litterær diskussion på en klar og velstruktureret måde.

Holdundervisning

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Forberedelse
  • 168,75
  • Total
  • 204,75