ÅU ENG: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 (Forår 2019)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for det engelske sprogs grammatik
 • redegøre for væsentlige forskelle mellem dansk og engelsk
 • beskrive de sproglige discipliners vigtigste terminologi og metoder 
 • analysere en engelsk tekst med henblik på at identificere sproglige fejl og give sproglig vejledning om grammatisk forbedring af teksten
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
 • redegøre for semantiske og pragmatiske grundprincipper
Engelsk titel

ÅU ENG English: Grammar and Perspectives on Language 2

Forelæsning og holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Ekstern

7-trins-skalaen

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 14