ETN Etnologisk specialisering med projektplanlægning

Kursusindhold

I kursusforløbet kommer vi rundt om en række elementer i specialeprocessen med det formål at igangsætte og facilitere deltagernes arbejde med specialet. Deltagerne udvælger således et (foreløbigt) specialeemne, som de arbejder med gennem forskellige portfolio-afleveringer/fremlæggelser undervejs:

Portfolioens komponenter er:

  • en foreløbig projektstilling med begrundelser for det udvalgte emne og overvejelser om de etnologiske og kulturanalytiske perspektiver (2-3 slides fulgt af mundtlig fremlæggelse).
  • en forskningsoversigt med inddragelse af relevant litteratur og med identificering af egen placering i feltet (5-9 ns) vedlagt en foreløbig kommenteret litteraturliste (bestående af min. 10 udvalgte referencer).
  • en materialesamling i form af en beskrivelse af et materiale (fx kildesamling, feltmateriale, teoretisk litteratur eller), dets generering, udvalg og analytiske tematikker (10-12 ns).
  • et udkast til specialekontrakten, herunder problemformulering og projektplan.

Eksamen er mundtlig på baggrund af portfolioen (15-20 ns) og en synopsis (2-3 ns), der gør status over det hidtidige arbejde og identificerer de videre skridt. Synopsen skal indeholde en (evt. revideret) problemformulering, inklusive foreløbige arbejdsspørgsmål, metodiske overvejelser og analytiske tilgange.

 

Ved eksamen skal den studerende reflektere over valg og fravalg, og både kursusforløb og eksamen peger dermed frem mod selve specialeskrivningen. Deltagerne vil blive inddraget i den konkrete planlægning og afvikling af kursusforløbet, ligesom delafleveringerne undervejs vil give anledning til samtaler om og vejledning i projekternes komponenter.

Engelsk titel

Ethnological Research Design

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Deltagerne vil blive inddraget i den konkrete planlægning af forløbet, ligesom delafleveringerne undervejs vil give anledning til samtaler om og vejledning i projekternes komponenter.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Portfolio
Fri mundtlig prøve på baggrund af synopsis og portfolio.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0