ETN Europa i Verden

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med forholdet mellem Europa og den øvrige verden med særligt fokus på forskellige globaliseringsprocesser (som fx industrialisering og neoliberalisering). I forlængelse heraf ses også nærmere på, hvordan et relationelt perspektiv på Europa og Verden kan være relevant for at forstå europæiske identiteter og kulturformer. Undervisningen tilrettelægges som et undervisningsbaseret forskningsforløb med forelæsninger, undervisning i forskningsmetoder, projektforløb med feltarbejde (i grupper) i Hovedstadsområdet. Vi arbejder i 2018 med temaet frivillige netværk og flygtningemodtagelse i Danmark.

Engelsk titel

Europe in the World

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv
inddragelse af de studerende. Dette vil f.eks. ske gennem studenteroplæg,
gruppearbejde m.m

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0