ETN Antropologisk og etnologisk teori

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til teoris betydning for studiet af kulturelle former i varierende samfundsmæssige sammenhænge. Kurset introducerer til teoretiske traditioner, strategier og begreber, herunder en orientering om etnologis egne forskningstraditioner. Undervisningen tager udgangspunkt i den europæiske etnologi, men de temaer, begreber og teoretiske traditioner, de studerende vil stifte bekendtskab med i både læsestof og til forelæsninger, har paralleller i andre kulturvidenskabelige discipliner.

Kurset er en samlæsning med grundfaget Kulturvidenskabelige Forskningsretninger.

Engelsk titel

ETN Anthropological and Ethnological Theory

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Forelæsninger og seminarer.

Studerende på Europæisk Etnologi kan ikke følge dette kursus.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0