ETN Kulturvidenskabelige forskningsretninger A

Kursusindhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til etnologiens teoretisk-metodiske problemfelter og kendskab til etnologiens særlige faghistorie samt blik for, hvorledes denne adskiller sig fra beslægtede fag.

Engelsk titel

ETN Cultural research traditions A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Forelæsninger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0