ÅU MAS Dansk som andetsprog: Masterprojekt (Forår 2019)

Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange:
 

  • 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar.
  • 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar.
  • 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar.


Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen.

Engelsk titel

ÅU Masterprojekt (Master)

Uddannelse

Masteruddannelsen i Dansk som andetsprog.

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet

2010-ordningen (Dansk som andetsprog, masteruddannelse).

 

Studieordningen findes her.

 

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave med efterfølgende mundtligt forsvar

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 9
  • Total
  • 9