ÅU DAV Andetsprogspædagogik (Forår 2019)

Kursusindhold

Målet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Åbent Universitet

2008-ordningen (Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge).

Studieordningen finder her. ​

 

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave (Prøveform C) eller Afsluttende projekt (Prøveform D)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5