DAN; Kultur i øjenhøjde: kulturformidlingens praksis, metoder og vilkår

Kursusindhold

’Kultur i øjenhøjde’ er et praktisk analytisk og entreprenant modul, der sammenfletter deltagernes danskfaglige og humanistiske viden med elementer fra kulturstudierne museologi, materiel kultur, designhistorie og etnografi. Kurset er i høj grad lagt an på at møde kulturen dér, hvor den finder sted og at indgå i dialog med professionelle formidlere som afsæt for selv at skrive og formidle, opsøge og arbejde med kultur i praksis.

Siden 1960’erne har der i kulturlivet været et stigende behov for at legitimere og demonstrere, hvordan områder som litteratur, billedkunst, design og hverdagskultur kan gøres relevante for et bredt publikum og for nye brugergrupper, ikke mindst et ungt publikum. Det har bl.a. bevirket, at danske kulturinstitutioner formidler i stadig nye formater på tværs af medier og genrer, analogt og digitalt, og bliver stadig mere bevidste om deres rolle som offentlige arenaer for det kulturområde, de forvalter. Frem for ’passive forbrugere’, bliver gæsterne i højere grad set som ’aktive deltagere’

i den kultur, der formidles; de skal selv skabe mening ud af det oplevede og bidrager måske også med nye input til institutionen.

Med afsæt i deltagernes danskfaglige og humanistiske viden vil kurset undersøge, hvordan disse tendenser udfordrer kulturens institutioner, og hvordan det præger formidlingen, dens metoder og greb. Som del af problemfeltet belyses formidlerens mange ansigter: fra forvalter af kulturarv, kurator og kritiker til pædagog, pr-medarbejder, iværksætter og eventmager. Der introduceres til relevante metodiske greb og teoretiske begreber og til historiske og kulturpolitiske mindset. Gennem studieture til udvalgte kulturinstitutioner, møder vi professionelle formidlere, der brænder for kulturen og for deres job; vi får indsigt i institutionernes praksisser og i de konkrete vilkår, der ligger til grund for deres arbejde. I en række øvelser knyttet til udvalgte institutioner, afprøver deltagerne deres egne sproglige, analytiske og kommunikative færdigheder: Hvilke overvejelser og praktiske greb gør man sig, når man skal formidle litteratur, design eller kulturhistoriske genstande – eksempelvis kunst og grafisk design fra det 20.århundrede, islandske håndskrifter eller ny samtidslyrik? Som del af kurset afholdes et seminar i samarbejde med Håndskriftsamlingen på NorS, om litteraturens fysiske, visuelle og materielle dimensioner. Her skitserer vi selv ideer og tekster, der på nye måder gentænker og formidler brudstykker af en fællesnordisk litterær kulturarv. Tilsvarende tilrettelægger og gennemfører holdet et litterært formidlingsprojekt i samarbejde med Biblioteket Frederiksberg inen for bibliotekets rammer og en kommunal virkelighed; fokus vil både være på biblioteksrummet og bibliotekets tilstedeværelse på Instagram, Twitter og Facebook.

Kursets øvelser, studieture og oplæg danner afsæt for at udforme og skrive de portfolio-opgaver, der tilsammen er kernen i kursets prøveform.

Engelsk titel

Encountering Culture at Eye Level: the practices, methods and conditions of cultural mediation

Uddannelse

OBS: Udbydes kun på KA-Tilvalg og BA-Tilvalg. Ikke på Dansk-KA.

Målbeskrivelse

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen: KUN KA-tilvalg
 

BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5