DAN; AFLYST Eksistens og historisk dybde – Kim Leines forfatterskab

Kursusindhold

Kim Leines forfatterskab hører til blandt de mest fejrede herhjemme.  Hans værker har høstet mange positive anmeldelser og på forskellig vis vakt debat. I forlængelse heraf har Leine modtaget en lang række priser kulminerende med tildelingen af Nordisk Råds Litteraturpris i 2015. Alligevel er forfatterskabet kun forholdsvis sporadisk behandlet i forskningen.

Den udfordring tager kurset op ved at tilbyde dig at deltage i en undersøgelse af forfatterskabet, der strækker sig fra den autofiktive debut Kalak (2007) og videre over de mere kompakte Valdemarsdag (2008) og Tunu (2009) frem til de omfattende historiske romaner Profeterne i Evighedsfjorden (2012), Afgrunden (2015) og den aktuelle Rød mand/Sort mand (2018). Vi tager selvfølgelig også fat på den kortere lyse roman De søvnløse (2016).

Du skal på dette kursus tilegne dig en bred vifte af analytiske, teoretiske og litteraturhistoriske kompetencer. Derfor går vi til forfatterskabet fra en del forskellige vinkler. Vi stiller naturligvis analytisk skarpt på Leines tekster og diskuterer, hvordan man teoretisk kan håndtere læsningen af et uafsluttet forfatterskab og placere det litteraturhistorisk. Derudover fordyber vi os i klassisk teori, som har særlig relevans i forhold til at forstå Kim Leines værker, men samtidig stor almen rækkevidde, herunder Roman Ingarden, Hans-Georg Gadamer, Paul de Man mv. Den klassiske teori søges, hvor det er muligt og meningsfuldt, tværhumanistisk belyst af metodologi fra andre fagområder fx iagttagelse af anden orden. Målet er her at opnå en mere nuanceret forståelse af teorierne ved at nærlæse og diskutere de primære kilder fra nye og overraskende vinkler.  Det sker overalt i relation til konkrete tekster af Leine. Kurset afsluttes med en individuel fri skriftlig hjemmeopgave, som giver dig mulighed for at afprøve dine faglige færdigheder og teoretiske kompetencer i forhold til emnet. Kursusmålene er udarbejdet i overensstemmelse med studieordningens krav.

Engelsk titel

Existence and historical insight – The writings of Kim Leine

Målbeskrivelse

Faglige mål
Eksaminanden kan:

 • demonstrere indgående kendskab til og overblik over Kim Leines forfatterskab
 • anvende relevant teori analytisk på udvalgte genstandstekster på overbevisende måde
 • analysere og reflektere over udvalgte klassiske teoritekster i lyset relevant humanistisk metodologi
 • karakterisere Kim Leines forfatterskab litteraturhistorisk og foretage relevante perspektiveringer

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen

BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5