DAN; Litterær læsepraksis – fra receptionsteori til ny empirisk læseforskning

Kursusindhold

Hvad sker der i vores bevidsthed, når vi læser – og i særdeleshed når vi læser skønlitteratur?

Det undersøger dette kursus i teori og praksis.

Receptionsæstetikken og den angelsaksiske Reader-response criticism satte i løbet af det 20. århundrede fokus på læseoplevelsen og læserens rolle i teksten. Denne læserorienterede tilgang har i den senere tid fået fornyet aktualitet gennem den empiriske læseforskning, der inddrager hjerneforskning og kvantitative undersøgelser af f.eks. læseres øjenbevægelser.

Samtidig er spørgsmålet som læsningens betydning og status stadig til debat: Bliver man et bedre og mere empatisk menneske af at læse skønlitteratur? Og vil den multitaskende menneskehjerne i fremtiden overhovedet være i stand til at læse sig gennem længere litterære klassikere?

Kurset giver en grundlæggende indføring i klassisk receptionsteori – både i den kontinentale og den angelsaksiske udgave – gennem tekster af bl.a. Wolfgang Iser, Louise Rosenblatt, Stanley Fish, og Roland Barthes. Desuden introduceres til den empiriske læseforskning gennem tekster af bl.a. Keith Oatley, David S. Miall & Don Kuiken, Anne Mangen og Maryanne Wolf.

Dertil bliver der foretaget en række tematiske nedslag i forskellige aspekter af den skønlitterære læsepraksis.

Vi vil se nærmere på den konkrete situation læsning udfolder sig i og undersøge, hvilke betingelser der skal til for, at en fokuseret og fordybet læsepraksis finder sted.

Ligeledes vil bogmediets betydning for læseoplevelsen blive behandlet – f.eks. forskellen på at læse en litterær tekst som e-bog, på mobiltelefonen eller høre den oplæst som lydbog.

Spørgsmålet om, hvorvidt læsning af skønlitteratur øger empati og demokratiske dannelse, vil også blive diskuteret, samt hvorvidt man kan sige, at læsning direkte er sundt.

Og endelig vil vi undersøge begrebet ’læselyst’, og hvorfor lysten til at læse opstår og forgår, eller måske slet ikke indtræffer. I den sammenhæng vil vi også se nærmere på, hvordan man stimulerer læselysten hos andre – som underviser eller litteraturformidler.

Undervejs vil vi supplere de teoretiske studier med en praktisk dimension, hvor vi selv eksperimenterer med forskellige former for læsepraksis, som bl.a. fælles stillelæsning og højtlæsning. I fællesskab vil vi også læse en række skønlitterære tekster i forskellige genrer og i forskellige medier som f.eks. papirbog, e-bog og lydbog.

Kursets indhold er relevant for alle, der på sigt ønsker at arbejde med litterær læsepraksis – f.eks. i gymnasieskolen, forlagsbranchen eller som formidler.

 

Engelsk titel

The Practice of Reading – From Reader-response Criticism to Empirical Studies of Literature

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • præsentere og diskutere væsentligste problemstillinger inden for områderne receptionsæstetik, Reader-response criticism og empirisk læseforskning.
 • redegøre for og diskutere de overordnede teorier og metoder inden for den læserorienterede litteraturforskning med brug af områdets centrale begreber.
 • analysere og reflektere over egen og andre læseres læsepraksis –med afsæt i den erhvervede viden om læserorienteret litteraturforskning og dennes centrale begreber.
 • diskutere og reflektere over væsentlige problemstillinger angående læsningens og litteraturens rolle i dag – bl.a. i forhold til læsning på forskellige læsemedier, bogens status i nutidens kultur og påstande om litteraturens dannende, selvudviklende og helbredende effekt.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen

BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 
 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af faglige oplæg og fælles diskussioner. Dertil praktiske øvelser, der bl.a. omfatter eksperimenter med forskellige former for læsepraksis sat i relation til læsning af forskellige genrer og på forskellige læsemedie

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5