DAN; AFLYST Mellem romantik og realisme: Fra borgerkrigenes tid

Kursusindhold

Overgangstiden mellem romantik og realisme (ca. 1840-70) er også en politisk bevæget tid. Enevælden falder og afløses af folkestyre (1848-49), de tysktalende dele af det danske rige gør oprør, og der udkæmpes to borgerkrige (1848-50 og 1864), som ender med at amputere landets ene tredjedel.

 

En af de betydeligste danske forfattere i dette tidsrum er M.A. Goldschmidt, og til forskel fra de navne, som i dag er store, H.C. Andersen og Søren Kierkegaard, var han både digter, journalist og politisk aktivist. Derfor åbner hans forfatterskab for et direkte indblik i datidens samfundsdebat.

 

Goldschmidt vil stå i kursets centrum, men der vil også blive læst andre forfattere fra tiden. Det gælder journalisten og politikeren Carl Ploug, der med sine digte gav stemme til tidens drømme om en forening af de skandinaviske lande. Det gælder embedsmanden Hans Egede Schack, der i romanen Phantasterne (1858) diagnosticerer og gør op med det, han opfattede som tidens sygdom: den overdrevne fantaseren. Og det gælder den utopiske socialist Frederik Dreier, der skrev flere pjecer om folkenes fremtid og fremtidens folkeopdragelse – foruden et ætsende angreb på Goldschmidt.

 

Goldschmidt søsatte ugebladet Corsaren i 1840 (navnet betyder ”Sørøveren”). Det er især kendt for sin vittighedskampagne mod Søren Kierkegaard, men var også politisk oppositionelt og bekæmpede enevælden fra en position langt ude til venstre. Den ene stråmands-redaktør efter den anden måtte vandre i fængsel.

 

Goldschmidt var også jøde og fjerdegenerations-indvandrer. I 1845 skrev han den første danske roman om mislykket integration, En Jøde. Senere blev han politisk moderat og udgav gennem 13 år tidsskriftet Nord og Syd, hvor han bl.a. fremsatte ideen om, at Danmark skulle blive en forbundsstat efter schweizisk forbillede. Hvis den idé havde vundet gehør, kunne Danmark måske have undgået nederlaget i 1864. Samtidig blev Goldschmidt ophavsmand til flere dannelsesromaner, bl.a. Hjemløs (1853-57), og til et vidtstrakt novelleforfatterskab.

 

I Goldschmidts skønlitterære forfatterskab foregår en minutiøs udforskning af de store spørgsmål, fx forholdet mellem idé og virkelighed, mellem ånd og bevidsthed, mellem tilfældighed og skæbne. Hvor romanerne efter En Jøde insisterer på orden og lovmæssighed, er novellerne langt mere tøvende og åbne over for det uventede og det, vi ikke ved. En del af hans noveller skildrer unge mænd, der ikke kan skelne mellem virkeligheden og deres egne illusioner, og peger derved frem mod Karen Blixens fortællinger.

Engelsk titel

Between Romanticism and Realism: From the Time of the Civil Wars

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • demonstrere overblik over væsentlige dele af dansk litteraturhistorie og politisk historie i tidsrummet 1840-70.
 • demonstrere kendskab til forskellige sider af tidens litteratur: romaner, noveller, digte, satirisk journalistik, idé- og samfundsdebat.
 • reflektere over de væsentligste problemstillinger i tidens litteratur, herunder nationalitets- og integrationstemaet, dannelsesforestillingen og forholdet mellem idé (eller illusion) og virkelighed.
 • anvende fagligt relevante teorier og metoder på udvalgte dele af tidens litteratur.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:


Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5