DAN; Kommunikation: Mundtlig kommunikation i organisationer

Kursusindhold

Dette kursus handler om samtaleanalyse af professionelles mundtlige interaktion. De store organisatoriske opgaver løses i de små daglige interaktioner på møder og workshops, i MUS og rådgivningskonsultationer, ved skranken og rundt om kaffemaskinen mellem kolleger, samarbejdspartnere og kunder, så interesserer man sig for ledelse, samarbejde og kommunikation, er det nødvendigt at kigge på de mundtlige medier. Når man indgår i samtaler med chefer og kolleger, er man med sine samtalebidrag med til at løse nogle organisatoriske opgaver, men man skaber og vedligeholder også professionelle identiteter for sig selv og andre, og man påvirker sine professionelle (og personlige) relationer til dem.

På kurset får du stærke redskaber til at analysere den konkrete professionelle dagligdag i deltaljer, og rådgive professionelt ud fra disse analyser. Du lærer at arbejde etnometodologisk og videoetnografisk med henblik på at udvikle analytiske pointer. Du lærer samtidig at omsætte disse pointer til trainables, og bruge dem i en workshopbaseret rådgivningssituation over for medarbejdere. Det kan du bruge direkte i dit arbejde som kommende leder, rådgiver eller konsulent. Du kan også bruge det til at optimere din egen professionelle interaktion med kolleger.

Kursets teoretiske temaer er bl.a. CCO (communication constituting organisations) og rutiner; institutionel interaktion og formalitet; identitetskonstruktion; intersubjektivitet, samarbejde og enighed; alignment og affiliation; accountability og moralarbejde; epistemics, entitlement og professionel autoritet; stance management; samt tillid og relationer. Interaktionelle aktiviteter og projekter kurset omhandler: forklaringer, redegørelser og argumentation; tilladelser og forhandlinger; konsultering og rådgivning; problemløsning og beslutningstagning; idéudvikling; storytelling; klager og sladder; samt social korrektion.

Dagene er lange, men indeholder mange skift, pauser og energizers. Der er både mange teoretiske begreber, der skal introduceres til, og en praktisk metode, der skal trænes i. Derfor er alle undervisningsgange tilstræbt organiseret med et mix af teori og metode, øvelser og diskussion, og et løbende fokus på lessons and implications for teori og praksis. Og der er indlagt et par breaks undervejs i semestret til databearbejdning.

Kurset rummer ikke en fælles case. De studerende skal selv vælge en case og samle data ind til den. Data skal være fra en arbejdsplads, gerne fra et studenterjob. Data kan være fra mange forskellige typer settings og genrer. Der må ikke tappes data fra medier, youtube osv.


Undervisere på kurset er post. doc. Jeanette Landgrebe og Professor Mie Femø Nielsen. De har begge lang erfaring i at arbejde med videoetnografi, etnometodologi og samtaleanalyse, og de har særlig fokus på professionelles multimodale interaktion.

 Læs mere om tilvalget Medarbejderkommunikation.

 

 

Engelsk titel

Oral Communication in Organisations

Uddannelse

Dansk