DAN; Dansk sprog (BA-tilvalg)

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bachelordelen af sidefaget i Dansk i kraft pr. 1.9.2019, er foråret 2019 sidste gang, kurset Dansk sprog udbydes.

Eksaminanden kan demonstrere fagligt overblik over det studerede emne og redegøre for emnets teoretiske, metodiske, analytiske og historiske dimensioner.

Eksaminanden kan endvidere perspektivere den tilegnede viden faghistorisk og formidle den på flere niveauer.

 

Engelsk titel

The Danish Language

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Fremgår af den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5