DAN; AFLYST Kulturjournalistik A (kun for bachelorstuderende)

Kursusindhold

Eksaminanden kan (på grundlæggende niveau) beherske den skriftlige kulturformidlings teknikker og genrer gøre rede for de principper og genrekrav, der ligger bag en bestemt kultur-formidlende tekst skrive et klart og prægnant dansk og vise evne til selvstændighed i sproglig udfoldelse reflektere over og karakterisere egne skriftlige arbejder, også ved at se dem i forhold til foreliggende teorier om de journalistiske genrer.

Engelsk titel

Cultural Journalism A

Uddannelse

Dansk (Kulturformidling)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Kulturformidling 2013-ordningen 

 

Studieordningen findes her.

Som udgangspunkt holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende; men da Kulturformidling trækker på mange forskellige kilder og metoder for at belyse praksis og udøve praksisrefleksion, vil der efter behov blive anvendt andre undervisnings- og arbejdsformer. Den studerende udarbejder reportager, portrætter, anmeldelser og andre artikeltyper på almindelige pressevilkår. Der vil i samspil med Kulturlivets institutioner A foretages institutionsbesøg og feltstudier.

Hører under studiemønstret Kulturformidling. Udbydes ikke som enkeltstående BA-TV.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206