DAN; Litteraturhistorie II (kun for bachelorstuderende)

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bachelordelen af sidefaget i dansk i kraft pr. 1.9.2019, er foråret 2019 sidste gang, kurset Litteraturhistorie II udbydes.

Kurset Litteraturhistorie I udbydes ikke længere og derfor frarådes studerende, der ikke har taget faget Litteraturhistorie I, at tage faget Litteraturhistorie II i dette semester. Disse studerende anbefales i stedet at tage faget Litteraturhistorie (15 ECTS), som afløser Litteraturhistorie I+II og udbydes første gang i foråret 2020.

 

Engelsk titel

Literary History II

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206