DAN; BA-Tilvalg: Litteraturanalyse 1

Kursusindhold

Eksaminanden lærer at opløse en tekst i dens elementer og vise, hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg. Eksaminanden lærer at anvende grundlæggende litteraturanalytiske begreber som udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik.

Engelsk titel

Literary Analysis 1

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet tilvalg)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Fremgår af den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

BA-tilvalg:

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæg og opgavebesvarelser.

Gymnasierettet bachelortilvalg.
NB: Studienævnet anbefaler på det kraftigtigste, at man som studerende også følger årgangsforelæsningerne i Litteraturanalyse.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206