DAN; Danskfagligt projektorienteret forløb

Kursusindhold

Individuelt forløb

Engelsk titel

Internship

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen

 

Studieordningen findes her.

 

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet udarbejde en kontrakt som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • Total
  • 5