DAN; BA-Tilvalg: Litteraturhistorie 1

Kursusindhold

Eksaminanden lærer at foretage grundlæggende historiske, analytiske, teoretiske og metodiske overvejelser over dansk litteratur fra oldtiden til 1825. Eksaminanden lærer at opløse en tekst i dens elementer og vise, hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg. Eksaminanden lærer yderligere at anvende grundlæggende litteraturanalytiske begreber.

Engelsk titel

Literary History 1 (before 1825)

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet tilvalg)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Fremgår af den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.

Gymnasierettet bachelortilvalg

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206