DAN; Valgfag 5: Komplekse mediefiktioner fra art-film til tv-serier

Kursusindhold

”En film skal være som en sten i skoen”, sådan definerede Lars von Trier sin engang sin kunstneriske strategi. Kurset ’Komplekse mediefiktioner’ sætter fokus på analysen af audiovisuelle fiktioner der udfordrer os i nye filmiske og televisuelle fortællinger – fra den individuelle eksistentielle historie til den samfundsmæssige kritik. Hvor art-filmen siden gennembruddet i 1960erne har repræsenteret den æstetisk nyskabelse og dybde i filmkunsten, som vi også ser i nutidens art-film, så er den æstetiske kompleksitet relativt ny for den serielle tv-fiktion, med den såkaldte tredje guldalder. Kurset har et æstetisk fokus og giver et overblik over centrale tendenser indenfor begge former for udfordrende audiovisuelle mediefiktioner på både film og tv. Kurset bliver også en en gennemgang af de centrale teoretiseringer som vi skal anvende i analysen af audiovisuelle fortællinger i både film og serielle fiktioner.

Vi skal foretage næranalyser af udvalgte komplekse mediefiktioner (primært fra 2000 og frem til i dag) og de film og tv-serier som vi skal undersøge, analysere og diskutere er både danske, nordiske, europæiske og amerikanske.

På kurset etableres et overblik over definitioner af komplekse mediefiktioner med udfordrende fortællinger tager udgangspunkt i art-film som film-type som omfatter fx von Triers Melancholia, Nemes’ Son of Saul, Haneke’s Das weisse Band og Jonze’s Her og del Toro’s Pan’s Labyrint, og beslægtede film som ’the mind game film/the puzzle film’ fra fx Lynch’s Mulholland Drive til  Gondry’s Eternal Sunshine of the Spotless Mind og Christopher Nolan’s Inception, multi-protagonist film som fx Inarritu’s Babel, men også de serielle former som ’complex TV’ og art-tv som fx Jonathan Nolan’s og J.J. Abrams’ Westworld og Miller’s The Hand Maids Tale. Art-film som bruger genretræk skal vi også undersøge, som fx Alfredson’s Låt den rätte komma in, Refn’s Drive og Joachim Triers Thelma og derfor inddrages også genre-teori fx melodrama, film noir og horror.

(Hvilke art-film og tv-serier vi specifikt går i dybden med fastlægges først i den endelige semesterplan).

I undervisningen gennemgår vi centrale teoretiske retninger som udfoldes i konkrete analyser. Det omfatter (film og tv)teorier med fokus på begreber centrale for art-filmen og serie-fiktionen som bl.a. narration, subjektvitet, refleksivitet, intertekstualitet, men også karakter-teori som det manifesterer sig i komplekse mediefiktioner. Her inddrages diskussioner af den kulturelle og samfundsmæssige kontekst med mediesociologisk teori og kulturteori samt teorier om transmedia storytelling.

Kurset henvender sig til studerende med interesse for medieæstetik og audiovisuelle mediefiktioner i den digitale mediekultur. Målet er primært at opøve æstetiske, analytiske, metodiske og teoretiske færdigheder samt kompetencer til at formidle disse indsigter. Det er et mål for kurset, at den studerende opnår at kunne forholde sig kritisk og reflekteret i arbejdet med æstetisk komplekse mediprodukter og deres aktuelle digitale og kulturelle kontekst både gennem analytiske øvelser, individuelle/gruppe-oplæg og i form af deltagelse i konstruktiv peer-feedback.

Engelsk titel

Complex Media Fiction: From art film to serial drama

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

Pensum bliver en kombination af digitalt kompendium og bøger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5