DAN; Valgfag 2: De store danske romaner

Kursusindhold

Ifølge Klaus Rifbjerg findes der i Helvede en særlig ubehagelig afdeling for dem, der siger, de har læst Dantes Guddommelige Komedie uden, at de rent faktisk har læst den. På samme måde er der mange, der påstår, at de har læst hele James Joyces Ulysses, selv om det vist bare drejede sig om et par uddrag. I dansk litteratur har vi en hel stribe romaner, som altid bliver nævnt, men som mange stadig har til gode. Kurset vil råde bod på denne mangel ved at tilbyde deltagerne gennemgang og diskussion og litteraturhistorisk perspektivering af en række danske romaner, som er ”store” i den forstand, at de har vist sig betydningsfulde, selv om de så ikke alle er kæmpestore rent omfangsmæssigt.

På kurset kommer vi i hvert fald til at læse:

 • J.P. Jacobsen: Niels Lyhne (1880)
 • Henrik Pontoppidan: Lykke-Per (1898-1904)
 • Harald Kidde: Helten (1912)
 • Tove Ditlevsen: Barndommens Gade (1943)
 • Svend Åge Madsen: Tugt og utugt i mellemtiden (1976)


Et sjette værk, ældre eller nyere, vil blive valgt i samråd med deltagerne en af de første kursusgange.

Programmet vil være tæt, men ikke så presset, at vi behøver forhaste os under gennemgangen. Tværtimod giver vi os tid til at behandle værkerne bredt, dvs. med henblik på fortællerforhold, komposition, tematik, stil og symbolik. Desuden inddrages dele af romanernes senere receptionshistorie gennem eksempler på, hvordan de er blevet læst og fortolket, og hvilken placering man har tildelt dem i danske litteraturhistorier.

Engelsk titel

Significant Danish Novels

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Eksaminanden kan:

 • redegøre for de væsentligste teorier om romanen som genre og anvende dem på konkrete danske eksempler
 • karakterisere og analysere centrale danske romaner med hensyn til fortælleforhold, komposition, tematik og billedsprog
 • fremanalysere og drøfte de læste romaners tilværelsestolkning og menneskesyn
 • perspektivere de læste romaner til de respektive forfatterskaber
 • diskutere de læste romaners litteraturhistoriske placering
 • redegøre for de læste romaners receptions- og tolkningshistorie og selvstændigt diskutere dele af denne i form af udvalgte artikler, forfatterskabsmonografier og/eller kapitler i litteraturhistorier
 • fremlægge og diskutere egne tekstanalytiske iagttagelser og litteraturhistoriske overvejelser og drøfte deres mulige pædagogiske anvendelse i ungdomsuddannelsernes danskfag
 • gøre sig overvejelser om formidling af romaner til et bredt publikum gennem foredrag, radio, tv og websites

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning: Oplæg, øvelser, diskussioner

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave (prøven vil give den studerende mulighed for enten at gå i dybden analytisk eller behandle et værks skæbne i dets eftertid; men der kan også tænkes en kombination, sådan at opgaven bliver både analytisk og historisk)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5