DAN; Valgfag 1: Dansk på skrift: fra runer til chat

Kursusindhold

Kurset omhandler dansk skrevet på mangfoldige måder igennem et par årtusinder. Fra ældre og yngre runer, forskellige epokers håndskrift til de uskrevne regler for skrivemåder og særtegn i det dansk der skrives digitale medier. Kursets fællesnævner er at studere dansk som det er blevet skrevet uden officiel retskrivning eller stilidealer for den skriftlige fremstilling. I undervisningen gennemgås repræsentative eksempler på uformelle skriftgenrer og skriftsituationer. Der arbejdes med øvelser og opgaver fra oldtidens runeindskrifter og middelalderens håndskrifter til nyere tekster som dagbøger, breve, tekster skrevet på dialekt samt de nyeste skriftgenrer som fx chat-sprog.

Kurset beskæftiger sig således både med en karakteristik af teksterne selv og deres stilistik, men åbner også for forskellige grad af specialisering i de forskellige former for skrift fx håndskrift/skriveskrift, trykskrift, tastaturskrift og skriftens forskellige udformninger: bogskrift, kursiv, fraktur, antikva, skråskrift, formskrift.

Kurset henvender sig til studerende med interesse for sprog og kulturhistorie. Der arbejdes med unormaliserede tekster fra forskellige epoker, som vi i fællesskab læser og normaliserer til moderne dansk. Kurset er såvel teoretisk som praktisk anlagt.

Der forventes en høj grad af aktiv deltagelse fra de studerende, men deltagelse kræver ikke specielle forkundskaber.

Engelsk titel

Danish in Writing

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Den studerende skal

 • have indsigt i hovedtræk af det danske skriftsprogs historie
 • have viden om de forskellige kilder til det danske skriftsprogs historie
 • kunne anvende den tilegnede viden til analyse af tekstprøver fra forskellige perioder og skrevne medier samt formidle resultater af analysen.

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5