DAN; Sprog 3 – Semantik, interaktionsanalyse og sprogteori + fællesforelæsninger

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • (teorier om) sproglig betydning, interaktion, genre, argumentation samt generel sprogteori.


Færdigheder i at:

 • analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i forelagte sammenhængende tekster, herunder argumenter
 • analysere samtaleforløb og placere en sprogprøve i den eller de relevante genre(r)
 • formulere et sprogligt problem og give et begrundet forslag til at løse det
 • udnytte relevante it-ressourcer.


Kompetencer i at:

 • forholde sig kritisk og teoretisk reflekteret til betydning og interaktion.

 

Fællesforelæsning E18:

Dato

Undervisningsaktivitet

 3/9 2018

 Forelæsning v/ Jan Heegård Semantik: Ord

 10/9 2018

 Forelæsning v/ Elisabeth Engberg-Pedersen Semantik: Konstruktioner

 17/9 2018

 Forelæsning v/ Elisabeth Engberg-Pedersen Semantik:  Sætninger

 24/9 2018

 Forelæsning v/John E. Andersen Sproghandlinger

 1/10 2018

 Forelæsning v/ Ib Ulbæk Indirekte sproghandlinger:  Implikaturer og høflighed

 8/10 2018

 Forelæsning v/ Anne Smedegaard Akademiske genrer     og argumentation

 Uge 42

 Efterårsferie

 22/10 2018

 Forelæsning v/ Frans Gregersen Strukturalisme

 29/10 2018

 Forelæsning v/ Tanya Karoli Christensen Funktionalisme

 5/11 2018

 Forelæsning v/ Kasper Boye Kognitivisme

 12/11 2018

 Forelæsning v/Sten Vikner Generativ lingvistik

 19/11 2018

 Forelæsning v/Torben Juel Jensen Variationslingvistik

 26/11 2018

 Forelæsning v/ Søren Beck Nielsen Samtaleanalyse

 3/12 2018

 Forelæsning v/ Dorthe Duncker Integreret lingvistik

 10/12 2018

 Forelæsning v/ Martha Karrebæk Sproglig etnografi

Engelsk titel

Language 3 – Semantics, Interaction Analysis, and Linguistic Theory

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5