DAN; Litteraturhistorie

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i Dansk i kraft pr. 1.9.2019, er foråret 2019 sidste gang, kurset Litteraturhistorie udbydes under Dansk BA 2012-ordningen.

Kurset giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur fra oldtiden til ca. 1870.

 

Fællesforelæsninger:
mandage kl. 10.15 - 12.00 i auditorium 23.0.50

4. februar: Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier, 1

11. februar: Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier, 2

18. februar: Annette Lassen: Islændingesagaerne

25. februar: Vibeke A. Pedersen: Folkeviser (JK)

4. marts: Peter Zeeberg: Dansk litteratur på latin (HB)

11. marts: Krista Rasmussen: Sekundærlitteratur, litteraturlister og henvisningspraksis

18. marts: Marita Akhøj Nielsen: Reformationslitteratur (AL)

25. marts: Torben Jelsbak: Dansk barok

1. april: Erik Skyum-Nielsen: H.A. Brorson og pietismen

8. april Jens Bjerring-Hansen: Borgerlig offentlighed i 1700-tallet

29. april: Henrik Blicher: Følsomhedens former

6. maj: Johnny Kondrup: Litteraturhistoriske myter om Oehlenschlägers romantiske gennembrud

13. maj: Kim Byvald Markussen: Pensumopgivelser

20. maj: Lasse Horne Kjældgaard: Den sene guldalder (JBH)

 

Engelsk titel

Literary History (constituent and compulsory)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5