DAN; Litteraturanalyse + fællesforelæsninger

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af: 

 • litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktion 
 • litteraturanalysens seks hoveddimensioner (udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik) 
 • litteraturens hovedgenrer og disses undergenrer 
 • tekstanalytisk metode og teori.


Færdigheder i: 

 • beskrivelse og analyse af litterære tekster 
 • formidling af egne analytiske iagttagelser 
 • tilegnelse af og refleksion over andres analytiske bidrag.


Kompetencer i: 

 • litterær tekstanalyse og hertil knyttet faglig refleksion.

 

Fællesforelæsninger: Efterår 2018

 

3.9.             Hvad er litteratur? Hvad er litteraturanalyse? (Anders Østergaard)

10.9.           Novelleteori (Erik Skyum-Nielsen)

17.9.           Lyrik: Genre, sprog, teori (Jan Rosiek)

24.9.           Tekst, kontekst, intertekst (Anders Østergaard)

1.10.           Nærlæsning i nykritik og strukturalisme (Erik Skyum-Nielsen)

8.10.           Drama og dramaanalyse (Erik A. Nielsen)

(15. 10.       Efterårsferie)

22.10.         Genre og fortolkning (Sune Auken)

29.10.         En tekst er aldrig uskyldig. Om udgavers og varianters betydning for tekstanalysen (Johnny Kondrup)

5.11.           LA-udfordringer i ny litteratur: Kortprosa, interaktionspoesi, autofiktion (Anders Østergaard)

12.11.         Sprogbillede, betydning og udsigelse i lyrik (René Rasmussen)

19.11.         Rytmen i poesien. Fra ældre til ny metrik (Erik Skyum-Nielsen)

26.11.         Digital poesi m.m. (Krista Stinne Greve Rasmussen)

3.12.           Den litterære bevidsthed (Jan Aage Rasmussen)

10.12.         Genre og paratekst (Jacob Ølgaard Nyboe)

 

 

Engelsk titel

Literary Analysis

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen overtager et par enkelte forelæsningsgange.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse (80 % fremmøde, 2-3 bundne skriftlig opgaver på i alt 11-14 normalsider).
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5