DAN; Medieanalyse 1 – Medier, æstetik og genrer + fællesforelæsninger

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i Dansk i kraft pr. 1.9.2019, er efteråret 2018 sidste gang, kurset Medieanalyse 1 udbydes.

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • medieprodukter og de elementer, de består af.


Færdigheder i at:

 • opløse et medieprodukt i dets elementer og vise, hvordan elementerne er sammenføjet, så de danner medieproduktets betydning og særpræg, og anvende relevante it-ressourcer.


Kompetencer i at:

 • anvende grundlæggende medieanalytiske begreber i analysen af moderne medieprodukter og analysere moderne medieprodukter med henblik på disses genremæssige forhold, hvad angår strukturelle, æstetiske og historiske elementer.

 

Fællesforelæsninger E18:

 

4. september

Helle Kannik Haastrup: Genrer

18. september

Palle Schantz Lauridsen: Pasta, peanuts og punctum - billedanalyse

30. oktober

 

Helle Kannik Haastrup: Tv-serien som kompleks fortælling

 

13. november

 

Helle Kannik Haastrup: Dokumentarfilm: Det politiske portræt

 

27. november

 

Palle Schantz Lauridsen: Analysemetoder til fiktion og fakta

 

 

11. december

 

Mogens Olesen: Internettet og sociale medier

Engelsk titel

Media Analysis 1 – Media, Aesthetics and Genres

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:


Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve med hjælpemidler.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 14
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Total
 • 206