DAN; Sprog 1 - Tale & skrift + fællesforelæsninger

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i Dansk i kraft pr. 1.9.2019, er efteråret 2018 sidste gang, kurset Sprog 1 udbydes.

Fællesforelæsninger:

1, uge 37: Holger Juul: Skrift og lyd

2, uge 41, Nicolai Pharao: Fonetik og perception

3, uge 43: Ruben Schachtenhaufen: Reduktion og spontantale

4, uge 45, Sabine Kirchmeier-Andersen: Dansk Sprognævn

5, uge 47, Malene Monka: Dialekter – før og nu

6, uge 49, Thomas Olander: Sproghistorie

 

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • sprogvidenskabens discipliner og forholdet imellem dem
 • dansk fonetik, dansk ortografisk norm og forholdet mellem udtale og skrift i dansk
 • sproglig variation og sprogholdninger i det danske sprogsamfund.


Færdigheder i:

 • anvendelse af sprogvidenskabelige opslagsressourcer
 • udskrivning og transskription af talesprog
 • sprogbrugsanalyse, herunder lokalisering og beskrivelse af ortografiske fejl • skriftlig og mundtlig fremstilling.


Kompetencer i at:

 • forholde sig kritisk og fagligt reflekteret til egen og andres skriftlige og mundtlige produktion.

 

Engelsk titel

Language 1 – Speech and writing (constituent and compulsory)

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen overtager et par enkelte forelæsningsgange.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portofolien består af 3 bundne skriftlige opgaver á 2-3 normalsider, der afleveres i løbet af semestret. Opgaverne bedømmes enkeltvis og der gives en samlet bedømmelse ved semestrets afslutning hvor alle opgaver vægtes lige meget. En af opgaverne omhandler elementet "dansk skriftsprogsnorm".
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 14
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Total
 • 206