ÅU DAN Sprog 3

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

• (teorier om) sproglig betydning, interaktion, genre, argumentation samt generel sprogteori.
 

Færdigheder i at:

• analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i forelagte sammenhængende tekster, herunder argumenter

• analysere samtaleforløb og placere en sprogprøve i den eller de relevante genre(r)

• formulere et sprogligt problem og give et begrundet forslag til at løse det

• udnytte relevante it-ressourcer.
 

Kompetencer i at: 

• forholde sig kritisk og teoretisk reflekteret til betydning og interaktion.

Engelsk titel

Language 3

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:


Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og
opgavebesvarelser. Der etableres metodeværksteder, ligesom forelæsningsformen
kan anvendes.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 48
  • Total
  • 48