ÅU DAN Sprog 2 - Grammatik og tekstlingvistik (Forår 2019)

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk teori.
   

Færdigheder i:

 •  grammatisk og tekstlingvistisk analyse.
   

Kompetencer i:

 • at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.
Engelsk titel

Language 2 - Grammar and Text Linguistics

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 27
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 74
 • Total
 • 206