ÅU - Litteraturanalyse

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktion
 • litteraturanalysens seks hoveddimensioner (udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik)
 • litteraturens hovedgenrer og disses undergenrer
 • tekstanalytisk metode og teori.

 

Færdigheder i:

 • beskrivelse og analyse af litterære tekster
 • formidling af egne analytiske iagttagelser
 • tilegnelse af og refleksion over andres analytiske bidrag.

 

Kompetencer i:

 • litterær tekstanalyse og hertil knyttet faglig refleksion.
Engelsk titel

Literary Analysis

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning med øvelser, forelæsninger, oplæg og diskussioner i plenum
og i studiegrupper.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
- forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningsgangene.
- 2-3 bundne skriftlige hjemmeopgaver på i alt 11-14 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Total
 • 48