ÅU Medieanalyse 1 - Medier, æstetik og genrer

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

  • medieprodukter og de elementer, de består af.

 

Færdigheder i at:

  • opløse et medieprodukt i dets elementer og vise, hvordan elementerne er sammenføjet, så de danner medieproduktets betydning og særpræg, og anvende relevante it-ressourcer.

 

Kompetencer i at:

  • anvende grundlæggende medieanalytiske begreber i analysen af moderne medieprodukter og analysere moderne medieprodukter med henblik på disses genremæssige forhold, hvad angår strukturelle, æstetiske og historiske elementer.
Engelsk titel

Media Analysis 1 – Media, Aesthetics and Genres

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 27
  • Total
  • 27