ÅU Sprog 1 - Tale og skrift

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:
Viden om og forståelse af:

 • sprogvidenskabens discipliner og forholdet imellem dansk fonetik, dansk ortografisk norm og forholdet mellem udtale og skrift i dansk sproglig variation og sprogholdninger i det danske sprogsamfund.

 

Færdigheder i:

 • anvendelse af sprogvidenskabelige opslagsressourcer
 •  udskrivning og transskription af talesprog
 • sprogbrugsanalyse, herunder lokalisering og beskrivelse af ortografiske fejl
 • skriftlig og mundtlig fremstilling.

 

Kompetencer i at:

 • forholde sig kritisk og fagligt reflekteret til egen og andres skriftlige og mundtlige produktion.
Engelsk titel

Language 1 – Speech and writing

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

Studieordningen findes her.

 

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolien består af 3 bundne skriftlige opgaver á 2-3 normalsider, der afleveres i løbet af semestret. Én af opgaverne omhandler elementet ”dansk skriftsprogsnorm”.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 27
 • Total
 • 27