BAL, Bosnisk/Kroatisk/Serbisk propædeutik A (E18)

Kursusindhold

Introduktion til bosnisk/kroatisk/serbisk sprog

Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian propaedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2018-studieordning:
Propædeutik 1 (fagelementkode HBAÆ00031E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige opgaver.

Se grupperum i Absalon

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • Total
  • 412,5