AUD; Fordybelseskursus C: Høreapparatstilpasning

Kursusindhold

Alle fabrikanter af høreapparater har deres egen software til at indstille deres høreapparater med. Softwaren giver en startindstilling ud fra et tilpasningsrationale baseret på høretab, alder, køn og andre faktorer, som fabrikanten ser som relevante. Disse indstillinger er alle baseret på beregnede gennemsnit. Men hvad nu, hvis brugeren ikke er tilfreds? Hvordan skal man spørge ind til problemet? Hvilke indstillingerne skal man ændre på?

Undervisningen vil være case-baseret, og der vil blive inviteret høreapparatsbrugere i det omfang, det giver mening og er muligt. Undervisningen vil være en blanding af oplæg, diskussioner/refleksioner og praktiske øvelser. De studerende forventes af deltage aktivt i undervisningen.

Litteraturen vil være teori relateret til de forskellige høreproblemer brugt i de forskellige cases, og hvad der kan findes om tilpasninger og justeringer.

Engelsk titel

Hearing aid adjustment

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden lærer:

 • at spørge ind til klientens positive oplevelser samt gener/problemer med høreapparaterne, så de rigtige oplysninger opnås

 • om tilpasning af særlige høretab, lydoverfølsomhed, tinnitus eller lign.

 • om de mest almindelige problemer, høreapparatsbrugere kommer tilbage med, og hvordan man afhjælper dem

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning

Litteratureksempler:

 • Stach, A. B. (2010).  Clinical Audiology. An Introduction (2 udg.). New York: Delmar
 • Dillon, H. (2001). Hearing Aids. Stuttgart: Thieme
 • Jenstad, L. M., Van Tasell, D. J., & Ewert, C. (2003). Hearing Aid Troubleshooting Based on Patients’ Descriptions. Journal of the American Academy of Audiology, vol. 14, number 7
 • Kochkin, S. (2000). Marketrak V: “Why my hearing aids are in the drawer”: The consumers’ perspective. The Hearing Journal, vol. 53, no. 2

For at deltage på kurset skal den studerende have bestået både Audiologi 1 og Audiologi 2.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
3-dages bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktive undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af deltagelse i mindst 75% af den udbudte undervisning (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • Total
 • 206