AUD; Fordybelseskursus C: Aural rehabilitering og taleperception

Kursusindhold

Som en del af det rehabiliteringsforløb, som tit foregår samtidig med tilvænning til et tilpasset høreapparat eller CI, skal hørehandicappede lære at høre på ny.  Ikke mindst skal de lære at indgå i talt kommunikation ved hjælp af deres ny dims.  Kurset vil tage udgangspunkt i forskellige modeller af taleforståelighed, bl.a. feature‑ og kognitions-baserede modeller.  Det vil også tage hensyn til, hvordan et høretab påvirker opfattelsen af tale, og hvordan forskellig hørehjælpemidler påvirker taleforståelighed.  Desuden vil materialer og udredningsværktøjer fra praksis også blive gennemgået.  Kurset er egnet til studerende med interesse for voksnes receptive kommunikation og hørerehabilitering.

Engelsk titel

Aural rehabilitation

Målbeskrivelse

Faglige mål
Finder i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206