AUD; Fordybelseskursus B: Pragmatiske sprogvanskeligheder hos børn

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende grundig indsigt i pragmatiske sprogvanskeligheder – og vanskelighedernes sammenhæng med bl.a. strukturelle sprogvanskeligheder og vanskeligheder med social kommunikation i forbindelse med autisme – og i intervention over for vanskelighederne. Emner som udvikling af pragmatiske færdigheder og udredning af pragmatiske sprogvanskeligheder vil også blive behandlet.

Undervisningen består primært af korte oplæg fra underviseren og gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og i data fra børn med pragmatiske sprogvanskeligheder

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig opgave, hvor den studerende demonstrerer sine færdigheder på et af de områder, der er blevet behandlet på kurset. Opgaven kan indeholde empiriske data indsamlet af den studerende, men kan også være baseret udelukkkende på forskningsitteratur.

Engelsk titel

Pragmatic Language Impairment in children

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • identificere, analysere og beskrive pragmatiske sprogvanskeligheder og deres mulige årsager

 • planlægge relevant logopædisk intervention målrettet barnets særlige udfordringer
   

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

Alle studieordningerne findes her. 

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • Total
 • 206