AUD; AFLYST Fordybelseskursus B: Sprog og kommunikation hos børn med autisme

Kursusindhold

Gruppen af børn med autisme spænder fra børn uden verbalt sprog til børn med alderssvarende sprog. Pragmatiske vanskeligheder optræder hos alle, men mange har desuden semantiske, grammatiske og fonologiske vanskeligheder. Børnenes funktionsniveau og udviklingsmuligheder er tæt sammenhængende med det sproglige niveau, og samtidig viser effektforskningen, at de mest markante resultater af autismeintervention kan opnås inden for det sproglige område. Derfor henvises børn med autisme typisk til talepædagog – i al fald i fx USA. Sådan er det imidlertid ikke i Danmark, men den tradition er der god grund til at lave om på.

Det primære formålet med kurset er, at deltagerne opnår indgående kendskab til de sproglige og kommunikative vanskeligheder, der optræder hos børn med autisme. Derudover vil de studerende stifte bekendtskab med de vigtigste autismerettede logopædiske interventioner og udredningsinstrumenter.

Engelsk titel

Language and communication in children with autism

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål
Finder i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervsining

 • Brynskov, C. (2010). Sprog hos børn med autisme. LOGOS: Audiologopædisk Tidsskrift, 59, 21-23.
 • Brynskov, C. (2014a). Intervention rettet mod sproget hos børn med autisme. LOGOS: Audiologopædisk Tidsskrift, 72, 15-17.
 • Brynskov, C. (2014b). Introduktion til autisme. LOGOS: Audiologopædisk Tidsskrift, 72, 5-6.
 • Brynskov, C. (2015). Early Start Denver Model – intervention for de helt små børn med autisme. LOGOS: Audiologopædisk Tidsskrift, 75, 8-10.
 • Kim, S. H., Paul, R., Tager-Flusberg, H., & Lord, C. (2014). Language and Communication in Autism. In F. R. Volkmar, R. Paul, S. J. Rogers, & K. A. Pelphrey (Eds.), Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, Fourth Edition (pp. 230-262). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 • Paul, R. (2008). Interventions to improve communication in autism. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 835-856.
 • Salomone, E., Beranová, Š., Bonnet-Brilhault, F., Lauritsen, M. B., Budisteanu, M., Buitelaar, J., . . . Freitag, C. (2015). Use of early intervention for young children with autism spectrum disorder across Europe. Autism, 20(2) 233–249.
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • Total
 • 206