AUD; Fordybelseskursus A: Tilegnelse af nye ord

Kursusindhold

Kurset vil gennemgå udvalgt forskningslitteratur om ordforrådsudvikling hos børn i skolealderen samt ordforrådets betydning for udviklingen af skriftsproglige færdigheder (med fokus på indskoling og mellemtrin). Der vil være særligt fokus på undersøgelser, hvor man har forsøgt at stimulere børns semantiske/ortografiske ordkendskab og deres strategier til at tilegne sig nye ord.

Engelsk titel

Learning new vocabulary

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

 • De studerende har kendskab til fremherskende teorier om ordforrådsudvikling og ordtilegnelse.
 • De studerende kan redegøre for sammenhængen mellem forskellige aspekter af ordforrådet og skriftsproglige færdigheder.
 • Med udgangspunkt i nyere forskningsresultater kan de studerende identificere styrker og svagheder ved forskellige typer ordkendskabsundervisning.
 • Med udgangspunkt i nyere forskningsresultater kan de studerende udpege, hvilke elementer der er centrale at inddrage i ordkendskabsundervisning målrettet indskolingen og mellemtrinnet

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Hodundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af deltagelse i mindst 75% af den udbudte undervisning (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • Total
 • 206