AUD; Statistik og videnskabsteori

Kursusindhold

Kursets formål er at gøre deltagerne i stand til i at fortolke kvantitative resultater i audiologopædiske undersøgelser, både publicerede og egne undersøgelser. Dette indbefatter:

 • At kunne forstå og til dels vurdere de væsentligste dele af resultatafsnittet i en empirisk rapport.
 • At kunne afstemme et undersøgelsesspørgsmål med et passende forsøgsdesign.
 • At kunne vælge en statistisk test, der både passer til undersøgelsesspørgsmålet, designet og til dataene.
 • At kunne skelne mellem begreberne signifikans og effektstørrelse.
 • At kunne lave basal databehandling og -fremstilling ved hjælp af software.


Kurset lægger en del vægt på praktiske øvelser med data på computer.

Engelsk titel

Statistics and research methods

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Total
 • 206