AUD; Den tidlige sproglige udvikling

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende viden om børns tidlige udvikling af ordforråd, lydsystem og grammatik og om forudsætninger (fx motoriske, kognitive og sociale) for den tidlige sproglige udvikling. Gennem øvelser opnår de studerende færdigheder i at iagttage, beskrive og vurdere tidlige sprogfærdigheder. Det er vigtige forudsætninger for at opnå kompetencer i identificere og vurdere sprogforstyrrelser.  

Engelsk titel

Children's early language development

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning, der primært består af oplæg fra underviseren og gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og i sproglige data fra børn. Desuden er der enkelte øvelsesgange med yderligere konkrete analyser af sproglige data.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206