AUD; Sprogvidenskab 2

Kursusindhold

Sprogvidenskab 2 har flere forskellige dele. Overordnet er kurset inddelt i en halvdel, der vedrører semantik og pragmatik og en halvdel, der vedrører transskription og fonologi.

Halvdelen vedr. semantik og pragmatik bygger videre på den grammatiske del af kurset Sprogvidenskab 1. Nu er fokus på  forskellige dele af sprogbrug: Hvad der er karakteristisk ved talesprog, hvordan mennesker ofte sprogligt kommunikerer mere end de egentlig siger, og hvordan man beskriver betydningen af ord og sætninger.

Halvdelen vedr. transskription og fonologi bygger videre på den fonetiske del af kurset Sprogvidenskab 1. Lydskrift skal nu anvendes som et praktisk redskab og deltagerne bliver derfor trænet i at transskribere udtaler af danske ord – både standardudtaler og konkrete, aflyttede udtaler hos fx personer med accent. Samtidig giver kurset indsigt i variationen i udtalen af danske ord og nogle af de seneste årtiers mest markante udviklinger. Endelig er det et formål med kurset at deltagerne får indsigt i lydsystemet i dansk, og at de i den forbindelse tilegner sig de vigtigste fonologiske begreber, termer og analyseredskaber.

Engelsk titel

Linguistics 2

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig stedprøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206