ÅU - Arabisk Litteratur C (E18)

Kursusindhold

Vi læser moderne arabisk litteratur og klassisk arabisk litteratur på arabisk. Der gives samtidigt et litteraturhistorisk overblik og tales om den litterære, kuturelle og samfundsmæssige baggrund for teksterne på dansk.  

Engelsk titel

Arabic Literature C

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015. 

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:

Arabisk litteratur C (fagelementkode HARB00621E)

Holdundervisning

Arabisk propædeutik og litteratur a, og kommunikativt arabisk b med litteratur b.

Undervisningen i Arabisk Litteratur C indgår i samundervisning med Arabisk Litteartur A, Klassisk Arabisk Litteratur og Moderne Arabisk Litteratur

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28