ÅU ARAB, Islam og islamforskning (F19)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til udvalgte områder indenfor Islam med vægten lagt på forskellige genrer af islamisk litteratur, blandt andet Koranen, Hadith, sufisme (islamisk mystik), historieværker og dogmatiske værker. Disse tekster vil blive læst i oversættelse til engelsk eller dansk. Endvidere sigter kurset mod en diskussion af hvordan disse tekster er blevet læst og forstået af islamforskningen igennem de seneste hundrede år. Der udleveres litteraturlister i forbindelse med undervisningen.

Engelsk titel

Introduction to the Study of Islam

Uddannelse

BA 2015-studieordning  i Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk.

Målbeskrivelse

BA 2015 studieording

Islam og Islamforskning (fagelementkode HARB00591E)

Forelæsninger og diskussioner

10 torsdage kl. 18-20. 1. gang den 7. september

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • Total
  • 0