ÅU ARAB, Arabisk propædeutik A - lørdags- og fjernundervisning (E18)

Kursusindhold

Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk, som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Efter en introduktion til sproget og indlæring af det arabiske alfabet samt enkle samtaler gennemgås den grundlæggende grammatik, og der læses arabiske tekster af stigende sværhedsgrad om livet i Mellemøsten og føres samtaler på baggrund af materialet. Undervisningsmaterialet er instituttets materiale, der ligger på internettet og også kan købes som kompendier med tilhørende usb-stik med lydmateriale. Arabisk propædeutik A giver sammen med det efterfølgende kursus: Arabisk propædeutik B adgang til de andre arabiskkurser på Mellemøststudier med et sprogligt indhold.  Der planlægges en studietur til Mellemøsten i slutningen af januar 2019. det er muligt at følge kurset udelukkende som fjernundervisning og via skype hvis man f.eks. bor i udlandet.

Engelsk titel

Arabic Propaedeutics A

Uddannelse

Udbydes efter BA 2017-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk.


Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Målbeskrivelse

BA 2017-studieordning

Arabisk propædeutik A (fagelementkode HARÆ00061)

Holdundervisning

Vi starter med det  internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del 1. med tilhørende mulighed for at anskaffe materialet i kompendieform. Nærmere besked om anskaffelse af materiale sendes til de tilmeldte 14 dage inden kursusstart.

Der er ingen forudsætningskrav til kurset

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • Total
  • 0